Ney Atolyesi

Ney

                                                                    Ney atölyemizde Kanun, Tanbur, Ud, Kemençe ve Rebab gibi her türlü Türk sazının eğitimi de verilmektedir.                                                                 To English Pages English

Anasayfa
Ney Meşkleri
Ney Hakkında
Ney satın almak için
Başvuru formu
Bize ulaşın

 
 



 

NEYZEN ULVİ ERGUNER " Kutb-ı Nâyî "

3 Ağustos 1924 tarihinde İstanbul'da Sultan Selim semtinde doğdu. Babası, asrımızın ney üstadı ve bestekar Süleyman ERGUNER (1902-1953) 'dir. Annesi , Muazzez Hanım (ö.1972) 'dır.

Kardeşlerinden Asaf Erguner (doğum: 1927), iktisatçı ve aynı zamanda tanburidir. Kız kardeşi Serap Erguner ( 1933-1996)'de mûsikî ile uğraşmış, kanun çalmıştır. Babası Süleyman Erguner'in memuriyeti sebebiyle küçük yaşından îtibâren Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dolaşmıştır. Çarşamba Yeşilırmak İlk Mektebi, Konya Askeri Ortaokulu, Konya Maltepe Askeri Lisesi'ni iyi derece ile bitirdikten sonra, İstanbul'a gelerek kimya veya tıp öğrenimi yapmak istediyse de kayıtların vakti geçtiğinden gerçekleştirememiştir. Bunun üzerine Kara Harp Okulu'na gitmeye karar vermiş; burada da kayıtların tamamlanması üzerine müsait olan levazım sınıfına kaydolmuştur. Kara Harb Okulu'ndan 1943 yılında mezun olarak ordu saflarına katılmıştır.

Neyzenliği ve ilk mûsikî bilgilerini babasından öğrenmiştir. Bunun yanında devrin diğer üstadlarından meşk etmiş, Konya Askeri Ortaokulu'nda Ahmet Ezgimen'den istifâde ederek bandoya da girmiştir.

Subay olarak Ankara ve İstanbul'da görev yaptığı yıllarda, babasının yanı sıra; Halil Can, Nuri Halil Poyraz, İlyas Tonguç, Fahri Kopuz, Hulûsi Gökmenli, Sadeddin Heper' den mûsikî meşketmiştir. Aynı zamanda TRT İstanbul ve Ankara Radyosu'nun yayınlarına katılmış, Mesud Cemil Bey ile zaman zaman yaptığı sohbetlerde, mûsikî anlayışı bakımından istifâde etmiştir.

Çeşitli rütbelerde; Gelibolu, Kars, Erzurum, Ankara, İstanbul'da görev yaptıktan sonra, 7 Haziran 1958-9 Haziran 1959 tarihlerinde Kore ve daha sonra emekli olana kadar Hayrabolu ve Keşan'da bulunmuş; 23 Mart 1964 tarihinde kendi arzusu ile yarbay rütbesinde iken ordudan ayrılmıştır. Emekli oluşundan kısa bir süre sonra, TRT İstanbul Radyosu Türk Mûsikîsi ve Halk Mûsikîsi Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

İstanbul Radyosu'ndaki müdürlük görevinin yanısıra neyzen ve koro şefi olarak çalışan Ulvi Erguner'in TRT'de yaptığı önemli çalışmaları şu şekilde sıralamak mümkündür :

1. Sanatçılara geniş imkânlar ve kadrolar sağlamıştır.
2. Türk Halk Mûsikîsi Şube Müdürlüğü'nü bağlı bulunduğu Türk Mûsikîsi Müdürlüğü'nden ayırmış, böylece yardımcısı Nidâ Tüfekçi'nin başına geldiği Türk Halk Mûsikîsi Şube Müdürlüğü'nün bağımsız olarak kuruluşuna yardımcı olmuştur.
3. Türk Tasavvuf Mûsikîsi'nin İstanbul Radyosu'ndaki ilk ve temel programlarını gerçekleştirmiştir.
4. Târihi Türk Mûsikîsi üzerinde çalışmalar yapmış, Merâgalı Abdülkadir, Fârâbi, Kâtip Çelebi gibi bestekârların eserlerini mûsikîmize kazandırmış, İstanbul Radyosu'nda ilk olarak kurduğu ve yönettiği "Klâsik Türk Mûsikîsi Erkekler Korosu" nda (Ensemble Ulvi Erguner) bu eserlerin bant kayıtlarını yapmıştır.
Türk mûsikîsi nazariyatı, usûlleri ve ney ile ilgili notları, Tarihi Türk Mûsikîsi, Türk Askeri Mûsikisi (Mehter), Türk Din Mûsikîsi üzerinde araştırmaları, makaleleri bulunan Ulvi Erguner, neyin yanı sıra ud ve keman da icrâ ederdi. Neyi, babasının uslûbunda yâni "Erguner Uslûbu"nda icrâ eden Ulvi Erguner, kendine has sağlam tekniği, rûhâni ve güzel üfleyişi ile tanınırdı. TRT İstanbul ve Ankara Radyosu arşivlerinde, birçok plak ve kasette çeşitli ney taksimleri bulunmaktadır. Konya'da yapılan Mevlânâ'yı Anma Törenleri'nde neyzenbaşılık görevini sürdürmüştür.
Beyâtî Araban Peşrev ve Saz Semâîsi'ni bestelemiş olan Ulvi Erguner, 17 Kasım 1974 Cumartesi günü saat 00.30'da vefat etmiştir.

                                   geri           ileri