SÜLEYMAN ERGUNER NEYİ ne demektir: 
 
1. Süleyman ERGUNER, 1974 den beri ney yapımı ile uğraşır... 
2  Neyzenlere ve neyzen olmak isteyenlere, ney sevdalılarına yapar turistik amaçlı  değildir...
3. Hatay kamışı tercih edilir  ve titizlikle seçilen kamışlardan yapılır...
4. Ney kamışı, akorda gelmiş ise yapılır. Dolayısıyla, neyler, beynelmilel frekans olan   la: 440 akortlu ve en önemlisi de kendi içinde akortludur. .
5. Neyin neyzen tarafından  yapılması lazımdır.
6. Süleyman ERGUNER, ney yapımızı birçok kişiye öğrettiği gibi, NEY METODU'nda genişçe anlatmıştır...
7. Neyler, üretim tarihine göre kayıtlı ve kod numaralıdır. Her numara bir ney içindir. (örnek, SE-K.07.A 1. 12 =  SE yapımı, Kız ney, 2007yılı,  A 1 tipi, numarası 12)
8. Neyin bütün ölçülerini içeren bilgiler , verilen bu kod ile saklanır ve kime emanet edildiği de not alınır...
9. Verilen her ney, Süleyman ERGUNER'in öğrencileri gibi,Süleyman ERGUNER'i temsil eder...
10. Süleyman ERGUNER neyi diye satılan neyleri almayınız, gördüğünüz veya duyduğunuzda lütfen bildiriniz (0532 261 67 75)